Milevské muzeum
Milevské muzeum a jeho archeologické pracoviště je oprávněnou organizací, která zajišťuje archeologickou památkovou péči v milevském regionu (seznam katastrálních území, na kterých jsme opravněni tuto péči vykonávat zde).
Ná základě žádosti a přiložených plánů a popisu stavby vydáváme odborná vyjádření pro potřeby stavebního řízení.
Historické památky, kulturní krajina a odkaz minulých generací jsou pojmy, kterým se v dnešní uspěchané době hledící stále kupředu věnuje majoritní společnost a média jen zřídka a většinou jen v případech, kdy se jedná o "senzaci".

Přitom památkami na naše předky z dob více či méně vzdálených jsme obklopeni doslova na každém kroku - krásné domy v historických centrech měst, majestátné hrady pyšně se tyčící nad krajinou či mohylové náspy tiše čekající v lesním tichu na vnímavého pozorovate. To všechno jsou artefakty, které nás spojují s naší bohatou minulostí a v mnohých případech jsou spolutvůrci národní identity.

Památky nezměrné krásy a hodnoty můžeme ale najít i v méně nápadných polohách, často po tisíciletí skryté pod povrchem země. Může se zdát, že takových památek je nezměrné množství, ale není tomu tak. Předmětů, kterých se dotýkali ti, kteří obývali naši vlast dávno před námi, je konečné množství a zničení či zcizení i třeba jen jednoho keramického zlomku může vážně zkoplikovat skládání mozaiky naší minulosti, o které se nejen acheologové snaží.

K takovéto zrátě informací dnes bohužel dochází velmi často především v souvislosti s intezivní stavební činností, ale také díky lidem, kteří s detektory v ruce pod pláštíkem nevinné víkendové zábavy, mnohdy nevratně ničí významné památky naší historie.
Přitom k záchraně a ochraně archeologického a historického dědictví stačí málo. Mít dostatek informací, být zodpovědný a respektovat zákonné normy.

Neznalostí naší historie jsme ochuzeni o její krásy a odsouzeni k opakování chyb, kterými jsme v minulosti trpěli.
Zákony, úmluvy a fromuláře:
- poučeni o archeologii ve stavebnictví (pdf)
- zákon o státní památkové péči (pdf)
- maltská konvence (pdf)
- seznam oprávněných organizací na území JČ (pdf)
muzeum pro celou rodinu
počet návštěv
Pocitadlo Web4U.cz
Novinky

8.6.2019  - 1.9.2019
Po kolejích až domů
Toulavé boty